ABOUT BLOG CONTACT LANGUAGE : EN | TH

Best Rate Guarante

(0 - 6 years.)

hotel de bangkok

นโยบายความเป็นส่วนตัวและเว็บไซต์

สิ่งสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด (“ ข้อตกลง” นี้) อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงถึงข้อตกลงและการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดอย่าใช้เข้าใช้งานหรือได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ จากเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (เรียกรวมกันว่า“ ไซต์”) และระหว่างโฮเต็ลเดอบางกอก (เรียกในที่นี้ว่า“ เรา” หรือ“ ของเรา”) และคุณในนามของตัวคุณเองและผู้ซื้อสมาชิก หรือซัพพลายเออร์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ (“ คุณ”) โดยการเข้าถึงการใช้การดูการส่งการแคชหรือการจัดเก็บเว็บไซต์นี้หรือบริการฟังก์ชันหรือเนื้อหาใด ๆ คุณจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (“ข้อตกลง”) โดยไม่มีการแก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานโปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์โดยทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้ไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้จะหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. คุณสมบัติ

ไซต์และบริการไซต์นี้มีให้เฉพาะบุคคลที่สามารถสร้างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไซต์และบริการที่นำเสนอโดยไซต์จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้เยาว์ หากคุณไม่มีคุณสมบัติให้ออกจากไซต์และอย่าใช้ไซต์ ด้วยการใช้ไซต์นี้คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะเพียงพอที่จะใช้เว็บไซต์นี้และสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันสำหรับความรับผิดใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ไซต์นี้ นอกจากนี้คุณยังรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจองและ / หรือซื้อสินค้าสำหรับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

คุณสามารถใช้ไซต์นี้เพื่อทำการจองหรือซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเพื่อทำการจองโดยเป็นเท็จหรือหลอกลวงหรือการจองใด ๆ ที่คาดว่าจะมีการเรียกร้องให้เกิดความเสียหาย

2. ข้อจำกัด ในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของโฮเต็ลเดอบางกอก หรือ บริษัท ในเครือและ / หรือผู้อนุญาตบุคคลภายนอก ห้ามมิให้มีการคัดลอกทำซ้ำเผยแพร่ซ้ำอัพโหลดโพสต์ส่งต่อหรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เป็นเจ้าของดำเนินการอนุญาตหรือควบคุมโดยเราหรือ บริษัท ในเครือ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ห้ามใช้เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ตหรือไซต์หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าและชุดการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คุณไม่สามารถจัดกรอบหรือใช้เทคนิคการจัดกรอบเพื่อแนบเครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของเรา (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณต้องไม่ใช้ Meta tags หรือ “ข้อความที่ซ่อน” อื่นใดโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ไซต์นี้สำหรับจดหมายลูกโซ่เมลขยะ “การส่งสแปม” การชักชวน (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์) หรือการสื่อสารจำนวนมากทุกประเภทรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรายชื่อการแจกจ่ายสำหรับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ ที่จะรวมอยู่ในรายการดังกล่าว

คุณตกลงที่จะไม่แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นหรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติรวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของริเวอร์แคว รีโซเทลหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้

3. การเข้าถึงและการแทรกแซง

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์แมงมุมอุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองในการตรวจสอบหรือคัดลอกไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โฮเต็ลเดอบางกอก คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของไซต์หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านไซต์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขสร้างผลงานลอกเลียนแบบหรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ต่อสาธารณะ (ยกเว้นข้อมูลใด ๆ ที่คุณมีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ) จากไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม .

คุณจะไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด ๆ แก่โฮเต็ลเดอบางกอก และ / หรือมายังไซต์นี้: (1) viruses, Trojan horses, worms, time bombs และ / หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายแทรกแซงขัดขวางหรือเวนคืนใด ๆ ระบบข้อมูลหรือสารสนเทศ และ (2) เนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อโฮเต็ลเดอบางกอก หรือทำให้เราสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของซัพพลายเออร์ของเรา

4. เนื้อหาเชื่อมโยงกับเว็บไซต์

ลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ ด้วยการให้ลิงก์เหล่านี้เราไม่ได้ให้การรับรองสนับสนุนหรือแนะนำไซต์ดังกล่าวหรือสื่อที่เผยแพร่โดยหรือบริการที่จัดหาให้และไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่หรือเกี่ยวข้องกับหรือจากไซต์อื่นใด

เราไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเข้ากับเว็บไซต์เราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

โปรดใช้ดุลพินิจในขณะที่ท่องอินเทอร์เน็ตและใช้งานเว็บไซต์ คุณควรทราบว่าเมื่อคุณใช้ไซต์คุณอาจถูกนำไปยังไซต์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา มีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ จากหน้าไซต์ที่นำคุณออกจากไซต์ ซึ่งรวมถึงลิงก์จากผู้โฆษณาผู้สนับสนุนและพันธมิตรด้านเนื้อหาที่อาจใช้โลโก้ของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการสร้างแบรนด์ร่วม ไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนเองไปยังผู้ใช้รวบรวมข้อมูลร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้โฆษณาบนไซต์อาจส่งคุกกี้ไปยังผู้ใช้ที่เราไม่ได้ควบคุม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไปยังไซต์อื่น

เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ที่อยู่ในไดเรกทอรีใด ๆ ของไซต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องความเกี่ยวข้องการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์ที่ระบุไว้ในผลการค้นหาใด ๆ หรือที่เชื่อมโยงกับไซต์

5. การปฏิเสธความรับผิด

เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลบนไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากไซต์ เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่คุณซื้อจากไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบนไซต์

เราอาจห้ามไม่ให้คุณเข้าร่วมหรือใช้งานเว็บไซต์หากคุณแสดงความไม่สนใจข้อตกลงนี้หรือดำเนินการในลักษณะที่ก่อกวนโดยมีเจตนาที่จะรบกวนละเมิดคุกคามหรือล่วงละเมิดบุคคลอื่น นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการยุติบัญชีหรือแก้ไขเนื้อหาหรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ไม่สามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้รวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ข้อบกพร่องการปลอมแปลงการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงความล้มเหลวทางเทคนิคหรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของโฮเต็ลเดอบางกอกซึ่งทำให้เสียหายหรือ ส่งผลกระทบต่อการบริหารความปลอดภัยความเป็นธรรมความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติที่เหมาะสมของไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการห้ามคุณและสมาชิกผู้ซื้อหรือซัพพลายเออร์ (และทั้งหมดของคุณและ ข้อมูลของพวกเขา) จากการใช้ไซต์และเพื่อยกเลิกยุติแก้ไขหรือระงับไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์และทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นโมฆะ

ไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือการละเว้น โฮเต็ลเดอบางกอกจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ภาพถ่ายเทคนิคหรือการกำหนดราคา (รวมถึง ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอัตราค่าโรงแรมที่ผิดพลาด) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ โฮเต็ลเดอบางกอกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ / หรือแก้ไขเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่อธิบายไว้ในข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพบางภาพบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองที่ดูเหมือนว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสมหรือภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ ที่การจองมีหรือเป็นผลจากความผิดพลาด

________________________________________

Copyright Notice

Copyright © 2001 HOTEL DE BANGKOK

สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความซอฟต์แวร์ภาพถ่ายกราฟิกภาพประกอบและงานศิลปะวิดีโอเพลงและเสียงและชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของ โฮเต็ลเดอบางกอก หรือผู้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขทำซ้ำส่งซ้ำแจกจ่ายเผยแพร่ขายเผยแพร่ออกอากาศหรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (หรือกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว) โดยไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การอนุญาต

 

BOOKNOW